فرم اطلاعات دانشجویی

تأييد سوابق کاری

فرم درخواست اشتغال بکار در جمهوری اسلامی ايران

تایید مدارک درمانی

تایید مدارک درمانی حیوانات

شماره فرم: 100پ

از اینجا دانلود کنید

درخواست رواديد

اجازه خروج همسر و فرزند از ايران

مهر خروج مشمولين

صدور شناسنامه برای فرزندان از مادر ایرانی و پدرخارجی

فرم احراز هویت و تابعیت مضاعف متقاضیان تعویض و المثنی شناسنامه

ثبت ازدواج بين مرد و زن ايرانی

ثبت ازدواج بين مرد ايرانی و زن خارجی

ثبت ازدواج بين مرد خارجی و زن ايرانی

تایید کپی گذرنامه ، شناسنامه و کارت ملی

صدور شناسنامه فرزند

المثنی شناسنامه (مفقوده)

تعويض شناسنامه

از اینجا دانلود کنید

http://daftar.org/forms/vitalrecords/birthcert/421.pdf

حل اختلاف درصفحه دوم شناسنامه

ترجمه شناسنامه

تایید گواهی تولد

اطلاعيه جهت اعطای معافيت دائم نظام وظيفه

درخواست شناسنامه برای افراد 18 سال به بالا

تأييد مدارک جهت اخذ معافیت پزشکی

درج نام فرزند درشناسنامه بانوان ایرانی دارای همسر خارجی

از اینجا دانلود کنید

درج نام فرزند درشناسنامه  بانوان ایرانی دارای همسر خارجی

تعویض نام خانوادگی

شرایط مربوط به فرزند خواندگی

تأييد وکالت‌نامه

تأييد وکالت‌نامه اثبات نسب

عدم دریافت حقوق بازنشستگی یا مستمری از ایران

معافی کفالت (سربازی)

تایید اسناد خارجی

عدم سوء پيشينه

عدم سوء پيشينه برای غیر ایرانی

درخواست کارت ملی

درخواست کارت ملی المثنی

تعویض وصدور کارت هوشمند معافیت وپایان خدمت سربازی

المثنی کارت معافیت وپایان خدمت سربازی

تعویض گواهی رانندگی ایرانی

هزينه امور کنسولی

عابرین غیرمجاز

تأييد مدارک جهت حمل جنازه به ايران

برای دریافت خدمات و مشاوره با ما تماس بگیرید.

Call Now Button