راهنمای فرم 001

برای پر کردن فرم شماره 001 به صورت صحیح طبق مراحل زیر عمل کنید:

1- ابتدا فایل Word فرم 001 را از اینجا دریافت کنید

2- فایل را باز نموده و گزینه Enable Editing را بزنید تا بتوانید مشخصات را وارد کنید

3- قسمت مشخصات نوشتاری را با قرار دادن هر حرف در یک خانه، کامل کنید:

فرم 001

4- برای انتخاب بین گزینه‌ها نیز طبق تصویر زیر عمل کنید:

فرم 001

5- پس از کامل کردن مشخصات، فرم را پرینت کرده و بعد از الصاق عکس آن را امضاء کنید.

برای دریافت خدمات و مشاوره با ما تماس بگیرید.

Call Now Button